ALGEMENE VOORWAARDEN B&B VIN’K FIJN

Zodra een reservering definitief is gemaakt, worden de algemene voorwaarden van kracht. Wij verzoeken u zich op de hoogte te stellen van deze algemene voorwaarden.

Aankomst en vertrek
De aankomst is tussen 16.00 uur en 18.00 uur. In verband met het schoonmaken van de kamers dient u deze op de dag van vertrek vóór 11.00 uur te verlaten, tenzij anders overeengekomen. Afwijkende tijden zijn alleen mogelijk in overleg. Wij kunnen er sowieso voor zorgen dat u te allen tijde naar binnen kunt. Indien u onverhoopt niet op de aangegeven tijd aanwezig kunt zijn, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk aan ons kenbaar maken. Wij vragen u vriendelijk om geluidsoverlast, met name tussen 22.00 en 07.00 uur, te voorkomen.

Ontbijt
Het ontbijt wordt geserveerd tussen 08.00 uur en 10.00 uur op de kamer. Afwijkende tijden voor het ontbijt zijn alleen in overleg mogelijk. Wij serveren geen vlees of vis bij het ontbijt. Als u dit wel graag heeft, laat het ons weten. Heeft u speciale dieetwensen voor het ontbijt (glutenvrij, zoutarm of veganistisch), geef dit dan aan als u de reservering bij ons maakt. Het is niet mogelijk om dit bij aankomst alsnog te bespreken.

Kamers
Alle kamers zijn geschikt voor twee personen. Vin’k gezellig beschikt daarnaast over een vide met bedden voor maximaal twee kinderen (tot 18 jaar). Zonder toestemming en zonder bijbetaling is het niet mogelijk dat bezoekers in Vin’k fijn blijven overnachten. Het meenemen van huisdieren kan, maar wel graag in overleg. Alle kamers beschikken over een eigen badkamer voorzien van toilet, douche en vaste wastafel met warm & koud stromend water, en badlinnen. Tevens beschikken de kamers over een terras. Bij aankomst wordt u op de hoogte gesteld welke ruimtes bij uw kamer voor u beschikbaar en bruikbaar zijn. Het woonhuis mag niet betreden worden. Het buitenterrein heeft ook afscheidingen van gemeenschappelijk en privégebruik, het wordt zeer op prijs gesteld de privégedeeltes niet te betreden. Het is verboden om in de kamers te roken.

Parkeren
De auto kan worden geparkeerd op eigen terrein. Parkeren geschiedt geheel op eigen risico.

Prijzen
De prijzen van de kamers zijn beschreven op onze website Home – Vin’k fijn | B&B en minicamping in Schaijk (vinkfijn.nl). Prijzen zijn inclusief uitgebreid ontbijt, gebruik van bad- en bedlinnen, toeristenbelasting  en schoonmaak. De prijzen zijn exclusief kosten van een annulering- en/of reisverzekering en/of andere kosten.

Reserveren en betalen
Reserveren kan via het contactformulier op onze website Home – Vin’k fijn | B&B en minicamping in Schaijk (vinkfijn.nl), door een e-mail te sturen naar info@vinkfijn.nl of door te bellen of berichten met telefoonnummer 06-58860556. Na een aanvraag ontvangt u van ons in principe dezelfde dag bericht of de gewenste kamer voor u beschikbaar is. Daarna heeft u 24 uur de tijd om de kamer te reserveren. U ontvangt dan per e-mail van ons een reserveringsbevestiging met daarin de betalingsgegevens: bankrekeningnummer:  NL 67 RBRB 8841 6650 33 t.n.v. Vin kfijn. De reservering is tot 48 uur na  verzending van deze e-mail geldig. Mochten wij na 48 uur geen betaling van u hebben ontvangen, dan wordt de reservering geannuleerd. Dit om teleurstelling voor onze andere gasten te voorkomen. U ontvangt hierover van B&B Vin’k fijn per e-mail een bevestiging van annulering. Pas na betaling is de reservering dus definitief. U ontvangt dan per e-mail van ons een betalingsbevestiging.

Annuleren
Wanneer een definitieve reservering voor de B&B Vin’k fijn is gemaakt en bevestigd, geldt voor annulering van die reservering het navolgende:

  • Bij annulering meer dan 14 dagen van te voren is annuleren gratis.
  • Bij annulering van 14 dagen tot 10 dagen voor de aankomstdatum bedragen de annuleringskosten 25%.
  • Bij annulering van 9 dagen tot 6 dagen voor de aankomstdatum bedragen de annuleringskosten 50%.
  • Bij annulering van 5 dagen of minder voor de aankomstdatum bedragen de annuleringskosten 100 %.

Om eventueel in aanmerking te komen voor teruggave van het betaalde bedrag dient u de annulering zo spoedig mogelijk per e-mail of telefonisch aan ons door te geven. Na overleg zal het afgesproken bedrag zo spoedig mogelijk aan u worden overgemaakt, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen. Annuleringskosten bent u ook verschuldigd als u zonder bericht niet komt. (No Show). Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats.
B&B Vin’k fijn kan de reserveringsovereenkomst slechts opzeggen in de volgende gevallen: pandemie, natuurramp, buitengewone weersomstandigheden, brand, overlijden van de eigenaren of familie, ziekenhuisopname. In één van deze gevallen zal de *eigenaar de gast zo spoedig mogelijk een alternatief aanbod doen toekomen. Is dit niet mogelijk of accepteert de gast het aangeboden alternatief niet, dan zal het volledige bedrag worden teruggestort. Enige andere schade ten gevolge van de opzegging zal niet door de eigenaar worden vergoed.

Klachten
Wij proberen uw verblijf zo aangenaam mogelijk te laten verlopen. Ondanks onze goede zorgen, is het toch mogelijk dat u een klacht of opmerking heeft. Om die naar behoren te kunnen oplossen, vragen wij u om dit zo spoedig mogelijk aan ons kenbaar te maken ter plekke, via e-mail of telefonisch contact.

Aansprakelijkheid
B&B Vin’k fijn kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de gast of *derden ten gevolge van het verblijf in de betreffende kamer geleden schade. De gast vrijwaart B&B Vin’k fijn tegen aanspraken dienaangaande. B&B Vin’k fijn is niet aansprakelijk schade door storingen in en om de accommodatie, zoals storingen en uitval van stroom, Wifi , watervoorzieningen en technische installaties, als ook niet of ontijdig aangekondigde bouw en/of wegwerkzaamheden in de nabijheid van B&B Vin’k fijn. Door B&B Vin’k fijn wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor verlies, diefstal, schade of ongevallen, veroorzaakt aan personen en/of goederen tijdens of ten gevolge van het verblijf in de betreffende kamer(s) van B&B Vin’k fijn. De hoofdgast* genoemd in de reserveringsbevestiging is verantwoordelijk voor een ordelijke gang van zaken in en om de betreffende kamer(s). Er dient zorgvuldig met de spullen te worden omgegaan, de kamer dient dan ook netjes en fatsoenlijk te worden achtergelaten. Dit geldt ook voor het gebruik van spullen in B&B Vin’k fijn en het buitenterrein van B&B Vin’k fijn. Breuk of beschadiging dient door de gast direct aan de eigenaar te worden gemeld. Eventuele reparatie- en/of vervangingskosten dienen op verzoek van de eigenaar per direct door de gast te worden vergoed. Mocht na het uitchecken toch blijken dat er spullen kapot zijn achtergelaten en is dit niet aan de eigenaar gemeld, dan volgt alsnog de rekening voor de gemaakte reparatie- en/of vervangingskosten.

Veiligheid
Het misbruik van brand/blusmiddelen dan wel het onklaar maken van de rookmelder is niet toegestaan. Andere voorzieningen op het erf dienen met zorg en overeenkomstig de bestemming te worden gebruikt door de gasten. De veiligheid van eventueel een kind dient door de ouders of begeleiders gewaarborgd te zijn. Denk hierbij dan aan de trappen, auto’s, omliggende wegen, fietspaden.

Websites
B&B Vin’k fijn is beschreven op de websites Home – Vin’k fijn | B&B en minicamping in Schaijk (vinkfijn.nl) en Vin’k fijn (@vinkfijn) • Instagram-foto’s en -video’s. Deze websites zijn  met de grootste zorg samengesteld, maar er kunnen verschillen zijn tussen de op de website gepresenteerde tekst en/of foto’s en de actuele situatie bij B&B Vin’k fijn ten tijde van het bezoek door onze gasten. Er kunnen door de gasten geen rechten worden ontleend aan dergelijke verschillen. Alle vermeldingen op onze websites worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. B&B Vin’k fijn is niet aan kennelijke fouten op haar websites gebonden.

Slotbepaling
Voor zover in regels van internationaal privaatrecht niet anders bepaald, is op de onderhavige voorwaarden uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Niet Nederlandstalige gasten worden geacht akkoord te zijn met de algemene voorwaarden. Alle geschillen voortvloeiende uit de gebruikersovereenkomst of deze voorwaarden zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland, voor zover de regels van internationaal privaatrecht niet anders bepalen. Geen van de partijen kan haar rechten en verplichtingen aan derden overdragen voor zover in de onderhavige voorwaarden niets anders is bepaald. Indien en voor zover enige bepaling in de gebruikersovereenkomst en de onderhavige voorwaarden nietig mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel aldus geacht te zijn geconverteerd dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht.

Contactgegevens.

Hans Vink en Irene Timmermans

Eikenlaan 4

5374PB Schaijk

Info@vinkfijn.nl

KVK: 90652525
BTW: NL 00275 9398 B13

B&B Vin’k fijn: 06-58860556

*Hoofdgast

De persoon die bij B&B Vin’k fijn heeft gereserveerd middels het contactformulier, een e-mail of via telefonisch contact. De hoofdgast dient 18 jaar of ouder te zijn en is verantwoordelijk voor diens medegasten en dient een vaste woon- of verblijfplaats te hebben.

*Eigenaar

De persoon die B&B Vin’k fijn beheert als eigenaar van B&B Vin’k fijn of namens deze eigenaar.

*Derden

Iedere andere rechtspersoon die geen gast, beheerder of eigenaar is.